DOMARE
Anne Veland, N, 1,2,3,4
Eric Reijers, CZ, 1,2,3,4
Helene Reiter, D, 1,2,3,4
Karl Preiss, A, 1,2,3,4
Glenn Sjöbom, SE, 1,2,3,4
Helene Lis, SE, 1, 2, 3,4
Magdalena Kudra, PL, 1,2,3, C
Bjarne Wikström, FIN, 1,2
Marteinn Tausen, IS, B, 2,3,4
Michael Edström, SE, 1,2,4
Kristiina Rautio, FIN, 1,2, D
Åsa Carnbrand, SE, 1,2
Manuela Centamore, IT, 3,4
Marcin Biernaczyk, PL, 3,4

Du väljer själv om din katt ska bedömas en eller två gånger under dagen

ANMÄLAN & INBETALNING
Anmälan mellan 24 /2 – 31/3 2020
Plusgiro 96 05 81-7

ANMÄLAN
Är bindande och skickas online via http://minakatter.sverak.se eller via din klubb till Malin Sundqvist
ordforande@mellansvenskakattklub­ben.se
Vid för många katter anmälda prioriteras de anmälningar där både betalning och anmälan först kommit klubbarna tillhanda.
I andra hand avgör inbetalningsdatum.
Klubbarna förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan kategorier och raser.
 
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Per bedömning ..................... 350 SEK
Senior, veteran 
(om utställd i annan klass)... 150 SEK
Kull (minst 3 katter, även
anmälda i klass 12) .............. 150 SEK
Avel / Uppfödarklass ................ 0 SEK
Kontrollklass 13 b och
färgbedömning 13 c ............ 150 SEK
Förbeställning av katalog ...... 50 SEK

På inbetalningen ska kattens registreringsnummer, EMS-kod samt utställarens telefon/e-post och klubb framgå.
Samma ägare på inbetal­ning och anmälan.
För återbetalning fordras veterinärin­tyg enligt utställningsreglerna § 1.15.
Intyget ska vara utfärdat av behand­lande veterinär senast den 5 maj 2020. Endast SVERAKs veterinärin­tyg godkänns.
Vid återbetalning dras 50 kr i administrationsavgift.
 
INCHECKNING
Kl. 07.00 – 08.30 båda dagarna.
Stamtavla/under registrering-intyg/huskattbevis, ID-märkning, bekräftelse och giltigt vaccinationsintyg samt hörselintyg för vita katter ska uppvisas. (enl. SVERAKs regler).
Veterinärbesiktning sker med stick­provskontroll under samma tid.
 
KLASSÄNDRINGAR
Senast 27 april till Malin Sundqvist
ordforande@mellansvenskakattklub­ben.se
 
ASSISTENTER
Angelica Weigl,
angelica@mellan­svenskakattklubben.se
Assistenter ersätts med 350 kr/dag + mat. Medlemmar i MSK och VRK ersätts med mat.
Vi kan tyvärr inte ta emot några elever på denna utställning.
 
FÖRSÄLJNING OCH MONTRAR
Ulf Ibsén, 0703-80 36 82 (kl 19-21)
monter@vasteraskattklubb.se
 
HOTELLTIPS
Good Morning, telefon 021-12 02 20
Scandic, telefon 021-495 58 00
 
 
ALLMÄN INFORMATION
Max 560 bedömningar per dag.
Ta med egen sand.
Katternas klor ska vara klippta.
Ägarna bär själva fram sina katter till bedömning.
Huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.
Öppet för publik kl.10.00-16.00.
Utställningen stänger klockan 17.00.
Kaffeservering i klubbens regi.

FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För mer infor­mation, se www.sverak.se respek­tive www.jordbruksverket.se
 
PRISER
Mottages tacksamt.
Anmäl till Siv Widberg,
siv@mellansvenskakattklubben.se
 
EKONOMI
Anna Tonér,
annatoner.at@gmail.com
 
NY SOM UTSTÄLLARE?
Kontakta Ingegerd Blomqvist vid
frågor. 070-856 40 40 (kl 17-21)
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ulrika Stefansson
ordforande@vasteraskattklubb.se
 
DOMARFÖRDELNING OCH AKTUELL INFORMATION
Facebook evenemang
www.vasteraskattklubb.se
www.mellansvenskakattklubben.se

Här ser du några av de domare som dömer på vår gemensamma utställning

Kristina Rautio
Anne Veland
Glenn Sjöbom
Michael Edström
Eric Reijers
Magdalena Kudra
Marcin Biernaczyk
Helene Lis
Bjarne Wikström
Manuela Centamore
Karl Preiss