Planerade & kommande aktiviteter 2023

OBS! När du anmäler till någon av våra aktiviteter ska du få en återkoppling inom ett par dagar. OM INTE ... kontakta den som står som mottagare av anmälan. Detta för att säkerställa att din anmälan kommit fram. Aktiviteterna står i fallande ordning.
Här hittar du genomförda aktiviteter 2019-2022

Juni
Studiebesök på nya specialistdjursjukhuset i Strömsholm

Onsdag 14 juni 2023 kl. 16.30 - 18.30
Se evenemang på VRKs Facebook-sida

Augusti
Kick-off. Mer info kommer
Föreläsning - ämne meddelas senare. Mer info kommer.

Lördag 9 september
Jubileumsmiddag - VRK 60 år!
Mer info kommer.

Oktober
Funktionärsmöte inför utställning maj 2024. Mer info kommer
Föreläsning - ämne meddelas senare. Mer info kommer.

December
Kattens Dag. Mer info kommer.

Under året
- Medlemsaktiviteter som studiecirklar, utbildningar m.m.
- Styrelsen tipsar om andra klubbars aktiviteter.
- Aktiviteter på Facebook där medlemmarna bidrar med bilder och berättelser.