Länk till katalog aktiveras under morgonen respektive dag. 

Mimerhallen har fått en färgglad entré ...

Domarfördelning: Lördag / Söndag

MONTRAR som kommer att finnas på utställningen

Bokade datum för kommande utställningar
7 & 8 maj 2022
6 & 7 maj 2023
4 & 5 maj 2024

Kategoriutställning i Västerås
den 7 och 8 maj 2022


DOMARE
Jaana Jyrkinen, FI        * Allround (ersätts av Elin Hoffner)
Glenn Sjöbom, SE       * Allround

Britta Busse, DE          * Allround
Mira Fonzén, FI           * Allround
Marina Vinkel, EE        * Allround 
Eric Reijers, CZ            * Allround
Sirpa Lindelöf, SE        * B,2,3,4
Lena Björkander, SE   * 1, 2
Riikka Turpeinen, FI    * 1, 2 
Ksenia Karpinska, SE  * 3,4
Elin Hoffner, SE           * 3, 4 (ersätter Jaana Jyrkinen)

HÄR HITTAR DU INBJUDAN (som pdf)
Anmälan online till svenska utställningar via SVERAKs "Mina katter"  http://minakatter.sverak.se  

Länk för online anmälningar för er som har katter under registering eller kommer från annat land. 
​​​​​​​​​​​​​​https://minakatter.sverak.se/MailRegister.php?ExhibitId=10000628

Du kommer väl ihåg att förbeställa en katalog? 
Detta görs genom att betala 50 kr i förskott via swish eller konto. Ange KATALOG. 

Endast ett mindre antal extra kataloger kommer att finnas att köpas på plats. Du kommer också att kunna ladda ner katalogen från vår hemsida under utställningshelgen.

Hitta till utställningshallen: Vasagatan 73, Västerås


GPS
WGS84: N 59° 37.5833', E 16° 31.7167'
Decimal: 59.6264, 16.5286

Välkommen till Västerås Kattklubbs utställning den 7 & 8 maj 2022

loading...

Några av våra domare

Glen Sjöbom
Marina Vinkel
Eric Reijers
Sirpa Lindelöf
Lena Björkander
Riikka Turpeinen
Ksenia Karpinska
Elin Hoffner

INBJUDAN (som fri text)
Välkommen till Västerås Kattklubbs 37:e internationella utställning i MIMERHALLEN, VÄSTERÅS
KATEGORIUTSTÄLLNING Lördag: 2 & 4. Söndag: 1, 3 & huskatter


ANMÄLAN & INBETALNING
Anmälan mellan 28 februari - 4 mars 
Plusgiro 960581-7
Swish 123 150 65 67

ANMÄLAN
Är bindande och skickas online via http://minakatter.sverak.se eller via din klubb till Anna Landell 
utstallning@vasteraskattklubb.se

Vid för många katter anmälda prioriteras de anmälningar där både betalning och anmälan först kommit VRK tillhanda. I andra hand avgör inbetalningsdatum. 
VRK förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan kategorier och raser.


ANMÄLNINGSAVGIFTER 
Per bedömning .................. 360 SEK
Senior, veteran 
(om utställd i annan klass)  150 SEK 
Kull (minst 3 katter, även 
anmälda i klass 12) ........... 150 SEK 
Avel / Uppfödarklass ............. 0 SEK 
Kontrollklass 13 b och 
färgbedömning 13 c .......... 150 SEK 
Förbeställning av katalog .... 50 SEK


På inbetalningen ska kattens registreringsnummer, EMS-kod samt utställarens telefon/e-post och klubb framgå. Samma ägare på inbetalning och anmälan.
När du betalar via swish (från eget konto) kommer betalare och telefonnumret upp automatiskt, vilket innebär att du bara behöver skriva dit kattens/katternas regnr och utställningsdag om det är du som är ägaren.
För återbetalning fordras veterinärintyg enligt utställningsreglerna § 1.15. 
Intyget ska vara utfärdat av behandlande veterinär senast den 10 maj 2022. Endast SVERAKs veterinärintyg godkänns.

Vid återbetalning dras 50 kr i administrationsavgift.

KLASSÄNDRINGAR 
Klassändringar och titelchans meddelas så snart som möjligt till Anna Landell 
utstallning@vasteraskattklubb.se

ASSISTENTER & ELEVER 
Linnea Höglund, ninims@ninims.se
Assistenter ersätts med 360 kr/dag + mat. VRKs medlemmar ersätts med mat.

INCHECKNING
Kl. 07.00 – 08.30 båda dagarna. 
Stamtavla/Under registrering-intyg/huskattbevis, ID-märkning, bekräftelse och giltigt vaccinationsintyg samt hörselintyg för vita katter ska uppvisas. (enl. SVERAKs regler).
Veterinärbesiktning sker med stickprovskontroll under samma tid.

FÖRSÄLJNING OCH MONTRAR
Ulf Ibsén
monter@vasteraskattklubb.se 

HOTELLTIPS 
Good Morning, telefon 021-12 02 20 
Scandic, telefon 021-495 58 00

ALLMÄN INFORMATION
Max 370 bedömningar per dag.
Ta med egen sand.
Katternas klor ska vara klippta. 
Ägarna bär själva fram sina katter till bedömning.
Huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.
Öppet för publik kl.10.00-16.00.
Utställningen stänger klockan 17.00.
Kaffeservering i klubbens regi.

FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. 
För mer information:
www.sverak.se 
www.jordbruksverket.se

EKONOMI 
Anna Tonér, 
annatoner.at@gmail.com

PRISER
Mottages tacksamt. 
Anmäl till Kerstin Wallin, 
wallinkerstin45@hotmail.com

NY SOM UTSTÄLLARE? 
Kontakta Ingegerd Blomqvist vid 
frågor. 070-856 40 40 (kl 17-21)

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ulrika Stefansson
ordforande@vasteraskattklubb.se

DOMARFÖRDELNING OCH 
AKTUELL INFORMATION

Facebook evenemang
www.vasteraskattklubb.se