Anmälan till utställning

Anmälan online via SVERAKs "Mina katter"
Till svenska utställningar via ”Mina Katter”
http://minakatter.sverak.se
Ditt medlemsnummer för inloggning hittar du på baksidan av SVERAKs medlemstidning Våra Katter.

Anmälan online till norska utställningar via ”NRR utstilling”
http://www.katteutstilling.com
Där får du vidare instruktioner om hur du går tillväga.

Anmälan via e-post till vår sekreterare Erika Svanberg
Om du inte har möjlighet att anmäla online så kan du istället skicka anmälan via e-post till ​​​sekreterare@vasteraskattklubb.se

Anmälningsblanketter finns att ladda ner på SVERAKs hemsida HÄR!

Kommande utställningar SVERAKs hemsida

Har din katt tagit titeln Supreme Champion / Supreme Premier?
Då bjuder klubben på en FIFe-kokard. 
Kopia på bedömningssedel där titel, namn och adress står, skickas till sekreterare Erika Svanberg sekreterare@vasteraskattklubb.se