ORDFÖRANDE
Carina Gustavsson
ordforande@vasteraskattklubb.se
Har rasen cornish rex

SEKRETERARE
Erika Svanberg  
sekreterare@vasteraskattklubb.se   
Har rasen brittiskt korthår

Anmälan till utställning, 
LÄS MER HÄR!

Handhar även protokoll och intern kommunikation.

KASSÖR

Inger Fransson 
inger.ch.fransson@gmail.com
Har rasen brittiskt korthår

Kassören handhar ekonomin.

LEDAMOT
Kerstin Wallin

wallinkerstin45@hotmail.com
Har raserna brittiskt korthår och brittiskt långhår

LEDAMOT
Angelica Öhlén
juniangelica90@gmail.com
Har rasen neva masquerade och huskatt

LEDAMOT
Linnea Höglund

ninims@ninims.se
Handhar ansökningar för certifiering
Läs mer: https://www.sverak.se/certifiering

Har rasen brittiskt korthår och  brittiskt långhår

SUPPLEANT
Anna Tonér

annatoner.at@gmail.com
Har rasen brittiskt korhår

Medlemsansvarig
Medlemsansvarig har hand om medlemsavgifter
och medlemsregistret.

Medlemsansvarig kontaktar du när du vill bli medlem, ändra adress eller annat som rör ditt medlemsskap.

SUPPLEANT
Isabelle Åkerlöf
isabelle.akerlof@outlook.com
Har rasen sibirisk katt

SUPPLEANT
Lena Eriksson

lena.eriksson@lmdautomation.se
Har rasen sibirisk katt 

Funktioner utanför styrelsen

AVELSÄRENDEN
Ingegerd Blomqvist

Ringduvegatan 129
724 70 Västerås

Mobil: 070 -856 40 40
vicesekreterare@vasteraskattklubb.se
Har rasen perser

WEBMASTER
Kerstin Zimmerman

skogshojdens@gmail.com
Har rasen helig birma
Material till hemsidan skickas till Kerstin

ÖVRIGA FUNKTIONER

REVISOR
Malin Sundqvist
REVISORSUPPLEANT
Lena Wilhelmsson

VALBEREDNING
Ulrika Stefansson
suncats@suncats.se
Anna Landell
​​​​​​​anna.landell@gmail.com