Vi finns naturligtvis på Facebook. Följ oss där också!

Västerås Kattklubb ...
... är en klubb med anor. Redan 1963 grundades klubben under namnet Västerås Raskattklubb. Läs mer om detta i historiken. Håller du på med avel och utställning måste du vara med i en kattklubb. Kattklubben är i sin tur antingen medlem i SVERAK eller en så kallad Independent-klubb. Västerås Kattklubb är organiserad i SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund).

Stamtavlerekvisitioner och utställningsanmälan ska alltid skickas till din lokala klubb som sedan vidarebefordrar dessa till huvudorganisationen respektive arrangerande klubb.
Västerås Kattklubb har en väl fungerande organisation för att hjälpa dig med dina kattärenden. Naturligtvis behöver du inte ha raskatter eller ställa ut din katt för att vara medlem i Västerås Kattklubb. Du behöver inte ens ha katt. Vi hälsar alla kattvänner välkomna och våra aktiviteter är intressanta för många. Våra aktiviteter är oftast öppna även för icke-medlemmar.  
Vi vill gärna att du som medlem är aktiv i föreningen. Du kan till exempel ge förslag på aktiviteter, komma på våra träffar och anmäla intresse för att hjälpa till på våra stora utställningar. Vi kommer att behöva många händer då och alla kan hjälpa till på ett eller annat sätt!

HISTORIK

Klubbens verksamhet startade redan under 1962 men officiellt grundades klubben den första januari 1963.
Följande personer skall enligt uppgift vara grundare av Västerås Raskattklubb:
Gullan Eldh, Maj-Britt Wall, Kurt Wijgård, Börje E Glaad, Elsie-Marie Väfors och Siv Malmberg.
Ytterligare någon person kan ha varit med men ovanstående personer är dem vi är säkra på. Klubbens namn ändrades senare till Västerås Kattklubb för att klubben inte enbart skulle förknippas med raskatter.

VRK erhöll sin första stamtavlerekvisition under första halvan av januari 1963. Den var insänd av Karin Wijgård som fått två abessinierungar efter CH Ganymed von Memphis och Teti av Rotorp. Samma år uppgick medlemsantalet till 33.
Den 3:e april samma år hade klubben bjudit in Dr Karl-Erik Håkansson för att hålla föredrag i ärftlighetslära i Restaurang Esplanads samlingslokal på Vasagatan i Västerås. Om uppslutningen på aktiviteten var bra eller dålig vet vi dock ingenting om.

VRK:s första internationella utställning avhölls 10-11 april 1965
i Idrottshallen i Västerås. 184 katter var katalogförda vilket var fler än man hade vågat hoppas på. Denna utställning var med andra ord jämförbar med de små utställningar som finns idag. I förberedelserna på den tiden ingick även att ordna kattmat till de utställda katterna. Whiskas burkmat eller annat jämförbart foder fanns inte, så det var bara att köpa köttfärs, koka fisk och blanda ihop. Det var mums för katterna men mindre roligt för kassören.
Inbjudna domare till utställningen var Elisabeth Kirsten, Öst-Tyskland och Rosemarie Wolf, Väst-Tyskland. Av nu okänd anledning fick Elisabeth Kirsten förhinder strax innan utställningen och ersattes med Mrs Doris Price-Webb från England. Doris, som dömde långhårskatterna, tog ut Rusty Flower af Verville, sköldpadd och vit som bästa långhårsungdjur. Katten, som ägdes av familjen Lundén från Näsby Park blev också utsedd till miss Västerås.
Utställningens bästa korthår blev manxhonan Maja av Grääs som ägdes av Jan Olsson, Linköping. Bästa korthårsungdjur blev Kashmir Camillo, uppfödare och ägare familjen Norén från Danderyd. Best in show blev dock en vit perserhona vid namn Tallbackens Camilla, ägare Gudrun Bjärenstam från Irsta.
Under en period på 1970-talet mattades klubbens aktivitet av, men 1977 satte några intresserade fart på klubben. Klubbträffarna tog ny fart och vår tidning Våra Missar såg dagens ljus.

Är 1981 genomförde vi som första klubb ett klubbmästerskap, som arrangerades i Sala.
Den största utställning som VRK arrangerat var den internationella utställningen 1989. Utställningen tog båda ishallarna på Rocklundaområdet i anspråk. Även löparbanorna i Rocklundahallen utnyttjades. Antalet katalogförda katter på denna utställning var 1365 stycken! Dessa fördelade sig på 515 långhår, 333 semilånghår, 372 korthår 86 Siam/Oriental och 59 huskatter. Till utställningen var dessutom 76 avelskatter och 43 uppfödningar anmälda.
Denna utställning är fortfarande en av de största kattutställningar som arrangerats i Europa och troligen i hela världen.

Anmärkningsvärt är att trots att så många katter kunde beredas plats var det ändå katter som anmälts första dagen som ej kom med. Troligtvis hade vi kunnat få 100 – 200 katter ytterligare anmälda men på grund av utrymmesbrist gick det inte.
Intresset för avel och utställning i klubben har varit och är stort. Ett antal katter i VRK har genom årens lopp blivit Årets och även Nordens Katt.

En annorlunda form av klubbmästerskap var Hjälmare Kanal-mästerskapen som arrangerades tillsammans med Mellansvenska Kattklubben och Nerikes Kattklubb. Dessa utställningar arrangerades under tre år; 1991, 1993 och 1995.

I april 2017 arrangerade Västerås Kattklubb en internationell utställning i Mimerhallen, Västerås.
VRK blev då första klubb som fick lägga ut utställningskatalogen digitalt, som pdf. 
Katalog: Lördag   Söndag

KLUBBKATTER
Tryck för större bilder

Fitnesscats Gemini Five NFO
IC S*Arzish Ritchie Valens, EXO
CH Bobo Sokoladinis Tigras*LT
SP IC Skogshöjdens Una Perla Blu, DVM
GIC Silver Bullet Verona