SVERAKs behandling av personuppgifter
www.sverak.se/sekretessinformation

PDF  Interna rutiner för hantering av personuppgifter  PDF Ny 2021-04-26 / VRK

Reviderad 2021-05-16
PERSONUPPGIFTSPOLICY  — Västerås Kattklubb, VRK
Så här hanteras personuppgifter som samlas in vid ett medlemskap i Västerås Kattklubb. 
Det är viktigt att du som medlem i Västerås Kattklubb känner dig trygg i och har kännedom om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Hur samlas personuppgifterna in? 
Vid ett medlemskap i vår klubb meddelar du själv ditt för- och efternamn, postadress, e-post och eventuellt telefonnummer till vår kassör. Uppgifterna skickas vanligtvis in via formulär på klubbens hemsida eller per e-post. Insamlade uppgifter vidarebefordras sedan av kassör till SVERAK:s medlemsregister, Sinbad, vilket är ett online system. I Sinbad registreras även vilken typ av medlemskap du har: huvudmedlem, familjemedlem, huvudhedersmedlem, hedersmedlem eller klubbsupporter samt eventuellt stamnamn. Du har när som helst rätt att ändra inaktuella/felaktiga uppgifter som finns lagrade i Sinbad. 
Publicering av uppgifter på klubbens hemsida sker alltid på medlemmens eget initiativ. Det vill säga med samtycke. Bilder, namn och underlag till annonser skickar du själv till ansvarig webmaster. 

Vad är ändamålet med att samla in personuppgifter? 
Ändamålet med att samla in ovan beskrivna personuppgifter är att möjliggöra våra åtaganden. Genom registrering i Sinbad får du ett medlemsnummer i SVERAK som gör det möjligt för dig att stambokföra kattungar, delta på utställningar och att du får din förbundstidning Våra Katter.
Dina personuppgifter möjliggör också utskick med information från klubben. Dessa utskicka sker per e-post eller vanlig post. Förnyar du inte ditt medlemskap efter årsskiftet låter SVERAK EJ-medlemmar vara kvar i Sinbad under årets första kvartal, därefter tas uppgifterna bort. Du kan även när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss genom att kontakta kassör eller ordförande. Detta görs antingen genom direktkontakt per telefon eller per e-post. Kassören meddelar sedan SVERAK att ditt medlemskap har upphört. Det är vanligtvis klubbens sekreterare, kassör, ordförande och webmaster som har tillgång till medlemslistorna.
 
Andra sammanhang där dina personuppgifter samlas in är vid anmälning till olika aktiviteter som anordnas av klubben. Dessa deltagarlistor rensas bort och kastas efter avslutad aktivitet. 

Du har rätt att begära utskrift på den data Sinbad lagrar om dig. För att göra det, var vänlig kontakta kassören eller SVERAK:s kansli. 

Har Du frågor eller funderingar kring detta kontakta VRKs ordförande, Ulrika Stefansson