Från avslutningen på diplomeringskursen som arrangerades av MSK och VRK gemensamt

Diplomeringskurs

Samarbete när det är som bäst! VRK och MSK arrangerade under hösten en gemensam diplomeringskurs för nya uppfödare och medlemmar som ännu inte har haft någon kull, men som ville lära sig mer om avel och uppfödning. 

Totalt var vi 21 personer som träffades vid 4 tillfällen. Ulrika från VRK och Jens från MSK ledde kursen. 

Att vara en SVERAK-diplomerad uppfödare innebär ett ansvar där diplomeringen ska betraktas som en kvalitetssäkring. Alla uppfödare och medlemmar inom SVERAK ska – förutom övriga lagar och regler – följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler.
En SVERAK-diplomerad uppfödare ska även visa att den har en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare. SVERAK-diplomerad kattuppfödare är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare ska verka positivt i den andan.

Tack alla som med stort engagemang och kunskapshunger deltog. Vi fick alla många goda tips och ny kunskap genom givande diskussioner. Nu håller vi tummarna för ett gäng nya diplomerade uppfödare i VRK och MSK.