Anmälningstid: 19 april - 19 maj
Max antal katter: 160 
Anmälan till utställningen gör du på VRKs Facebook-sida. Du som inte använder Facebook kan skicka din anmälan via e-post till ninims@ninims.se
https://www.facebook.com/events/799237167382419/

DU KAN ANMÄLA NU - från 19 april och till och med 19 maj
PRISUTDELNING 6 juni

Tryck på "DISKUSSION" och lägg in din bild under respektive kategori
************

Regler:
✓ Du är medlem i VRK
✓ Max 3 katter per ägare
− Katten måste vara minst 4 månader för att få delta

✓ Max 1 foto per katt 
− Du bestämmer vilken typ av bild du vill använda – men ett tips är att bilden visar 
katten framifrån, där även en del av kropp/päls och eventuellt mönster syns.
− Bilden ska stämma överens med den klass som katten tävlar i.
− Bilden får inte vara äldre än 12 månader

✓ Anmälningstid
− Från den 19 april till och med den 19 maj

✓ Prisutdelning
− Den 6 juni – vi hoppas kunna ha prisutdelning i verkliga livet men planerar ändå 
för en digital 
− En vinnare per kategori kommer att utses
− Placering 1-3 inom kategori och klass kommer att presenteras på hemsidan

Så här går det till att anmäla
Anmälan till utställningen gör du på VRK:s Facebook-sida. Du som inte använder Facebook kan skicka din anmälan via e-post till ninims@ninims.se
På VRK:s Facebook-sida finns trådar, mellan den 19 april och den 19 maj, för samtliga kategorier och huskatt. 

✓ Lägg in en bild på din katt - under din katts kategoritråd (1 – 4 eller huskatt) 

✓ Ange följande uppgifter:
− klass *) se nedan
− ras, 
− fullständigt stamnamn,
− färg (EMS-kod), 
− kön,
− födelsedatum,
− kattens ägare

✓ Publicera

✓ Tack, nu är din katt anmäld 

Vi har anlitat tre domare som vi kommer att presentera under anmälningstiden. 

* Klasser inom kategorierna 1-4 och huskatt:
Kattunge (mint 4 månader men ännu inte fyllda 7 månader)
Hona
Hane 
Junior (Från 7 månader men ännu inte fyllda 10 månader)
Hona
Hane
Fertil ( 10 månader och äldre)
Hona
Hane
Kastrerad (10 månader och äldre)
Hona
Hane
Huskatt korthår (Hona och hane bedöms tillsammans)
Hona
Hane
Huskatt långhår (Hona och hane bedöms tillsammans)
Hona
Hane
Senior (Från 7 år men ännu inte fyllda 10 år. Bedömning över kategorigränserna)
Veteran ( Från 10 år och äldre. Bedömning över kategorigränserna)