UPPDATERAT AV MEDLEMSANSVARIG
Betalande medlemmar 2023

2023-04-17 ... 189 medlemmar 
varav 20 st från medlemskampanjen

Hantering av personuppgifter GDPR

BLI MEDLEM I VÄSTERÅS KATTKLUBB


Vill Du bli medlem fyller Du i formuläret längst ner på sidan, och skickar iväg det, samt betalar in aktuell medlemsavgift till klubbens plusgiro 8 95 45-8. För att det ska synas att det är din betalning som inkommit är det viktigt att Du också märkt betalningen med ditt namn.
Därefter läggs du in som medlem. Har du några övriga frågor angående medlemskap så kontaktar du vår medlemsansvariga Anna Tonér annatoner.at@gmail.com

Nu kan du även betala via swish
När du betalar medlemsavgift via swish 123 150 65 67 (från eget konto) kommer betalare upp automatiskt, vilket innebär att du bara behöver skriva "Medlemsavgift och årtal". Betalar du för flera medlemmar samtidigt skriv namn och vilket medlemskap det gäller.

Som medlem i Västerås Kattklubb får du delta i internationella utställningar och naturligtvis på alla aktiviteter som klubben arrangerar, till exempel klubbmästerskap, propagandautställningar, kurser och träffar.

Du kan ge och få råd om avel, utställning och kattägande i allmänhet. Du får SVERAKs förbundstidning Våra Katter sex gånger om året.
Är du uppfödare så registrerar du stamnamn och kattungekullar via oss. Du får också annonsera gratis på vår hemsida om din uppfödning, kattungar och avelshanar.

AVGIFTER 2023
Huvudmedlem 350 kr
Fullvärdig medlem med rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet och delta på utställningar i klubbens namn. Har rösträtt och kan föreslås till styrelsepost. SVERAK-tidningen Våra Katter ingår.
Medlemsavgifter gäller per kalenderår. Men för inbetald medlemsavgift  efter den 1 oktober  gäller medlemskapet även kommande kalenderår. 

Familjemedlem 80 kr
Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem
Fullvärdig medlem med rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet. Deltar på utställningar i klubbens namn. Har rösträtt och kan föreslås till styrelsepost.
Ingen tidning ingår.

Juniormedlem 220 kr
Med juniormedlem menas huvudmedlem under 18 år.
Fullvärdig medlem med rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet. Deltar på utställningar i klubbens namn. Har rösträtt och kan föreslås till styrelsepost.
SVERAKs- tidning Våra Katter ingår.

Värvad av uppfödare 200 kr
Fullvärdig huvudmedlem med rätt att registrera stamnamn och kullar. Deltager i utställningar i klubbens namn och får vara med på klubbmästerskap. SVERAK-tidningen Våra Katter ingår.
Särskilda villkorDetta medlemskap erbjuds de som dels köpt registrerad katt från uppfödare som är medlem i Västerås Kattklubb och inte varit medlem i Västerås Kattklubb under de närmaste föregående tre åren. Erbjudandet kan utnyttjas en gång per person och avser det kalenderår köpet av katt gjorts.

Klubbsupporter 125 kr
Klubbsupporter kan erbjudas till de som vill stödja föreningen utan att vara medlem. Klubbsupporter har rätt att delta i aktiviteter som klubben anordnar samt vid klubbmöten, men har inte rösträtt.

Antal medlemmar i klubben vid årsslut
* Från SVERAKs värvningskampanj
2022 / 239 medlemmar ( * 16 )
2021 / 230 medlemmar ( * 39 ) 
2020 / 229 medlemmar ( * 32 )
2019 / 195 medlemmar ( * 17 )
2018 / 192 medlemmar
2017 / 170 medlemmar
2016 / 125 medlemmar
2015 / 122 medlemmar

Fr.o.m. den 25 maj 2018 gäller den nya lagen om lagrande av personuppgifter (GDPR). 
Gamla medlemmars uppgifter sparas varje år fram till den 31/3. Därefter makuleras medlemslistorna.

De medlemmar som vill förnya sitt medlemskap FÖRE den 31/3 varje år, behöver inte fylla i nya uppgifter.
Endast de som betalar efter det datumet måste fylla i formuläret. Det gäller naturligtvis även nya medlemmar.