Till dig som vill jobba som FUNKTIONÄR på VRKs utställning 7 & 8 maj 2022

Ansvarsområden kommer att uppdateras vartefter

Medlemmar i VRK!
Nu sjuder det av aktivitet i klubben. Snart är det dags för årets händelse i VRK  - vår 37:de  Internationella utställning. 
Tillsammans ska vi göra detta till en riktigt härlig kattfest!  Hos alla oss som redan är engagerade i förberedelserna är viljan stark och tydligt att vi ska göra utställningen till en succé. 
För att lyckas med detta behöver vi just din insats! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att vara funktionär hos oss.  Tvärtom är det ett bra sätt att lära känna andra i klubben och lära sig hur en utställning går till. Du kan jobba kortare pass, dagarna innan eller hela helgen. Vi hittar något som passar dig!

Även om du inte planerar att ställa ut din katt denna helg kan du bidra med en insats. Att vi gör en bra utställning med ett positivt ekonomiskt resultat påverkar alla medlemmar. Mer pengar in och vi kan göra fler roliga saker i klubben utan att ta ut avgifter eller höja medlemsavgifterna. 
Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Om du är intresserad av att hjälpa till på vår utställning så fyller du i formuläret längre ner på den här sidan.
Vi bjuder på fika till de som jobbar kortare pass och mat till alla som jobbar långa. 

Torsdag 5 maj 
Vi reser utställningen!
 
Vi kommer att vara i hallen från ca kl 12 då vår hallchef börjar med att mäta upp och markera var montrar och burar ska stå enligt ritningen. Arbetet med att lasta in burar och bord från SVERAKs container påbörjas.

Den stora starten är ca kl 17. Tillsammans reser vi alla bord, monterar alla burar, placerar ut stolar. Detta arbete kräver minst 25 personer. Burarna ska sedan sprayas med desinfektionsmedel.
Ju fler vi är desto smidigare går det! 

Fredag 6 maj
Hjälpa till i hallen

Start kl 8.30 och förhoppningsvis klara kl 18. Drop in under hela dagen! 
Arbetsuppgifter är numrering, sätta upp skyltar, placera ut sponsorgåvor, göra i ordning prisrum, förbereda sekretariat och informationsbord, dekorera, fylla på sprayflaskor, ställa i ordning i entré och incheckning mm.

Hjälpa till med inköp
Det ska handlas mycket till kafeterian. Här behöver vi hjälp att handla och transportera tillsammans med ansvarig för kafeterian. 

Hämta domare på Arlanda
Vi behöver hjälp att hämta domare på Arlanda. Klubben betalar bensinersättning.
Mer information om tider kommer.

Lördag och söndag morgon
Incheckningen
Incheckningen startar tidigt, och då behöver vi ett gäng morgonpigga funktionärer som kan hjälpa till att kontrollera vaccinationer och visa utställarna fram till veterinärerna. 

Parkeringsvakter
Vi behöver några parkeringsvakter som visar våra utställare rätt.

Lördag & söndag under utställningen
Under utställningsdagarna behöver vi funktionärer till: 
Entré: Arbetsgruppen ansvarar för att ta betalt av besökare men också att hålla snyggt i utställningshallen och på toaletterna.
Information och lotteri: För att sitta i informationen behöver du kunna en del om hur en kattutställning går till. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är just att svara på olika frågor om utställning och allmänt om katter. Frågorna kommer från både utställare och besökare. I informationen säljs också kataloger och lotter. 
Kafeteria: Arbetsgruppen bemannar kiosken och säljer fika av olika slag. 
Bemanningspool: Vi behöver ett gäng som kan rycka in där det behövs och byta av ordinarie funktionärer. Bemanningspoolen har en viktig funktion när bästa-finalen  ska göras i ordning på respektive dag. Då behöver vissa bord, burar och stolar flyttas. 

Som funktionär kan du ha ett (eller flera) schemalagda pass under dagen. 
De flesta av våra funktionärer ställer också ut sin katt och det ska vara möjligt att kombinera detta. Man får helt enkelt gå ifrån sitt pass när det är dags att visa upp katten.

Domarassistenter
Under båda utställningsdagarna behövs minst en assistent till varje domare som hjälper till att städa burar, torka bord och se till att domaren får fram alla de katter som ska dömas under dagen. Assistenterna är även de som visar upp katterna i Best in Show-panelerna under slutet av dagen. 

Lördag kväll
Ca kl 16 efter avslutad utställning. När utställarna gått hem ska alla tomma burar städas (dammsugas och sprayas med desinfektionsmedel) så de är rena och fina till de nya utställarna kommer på söndagen. Alla burar ska numreras om. 
Sopor ska bäras ut, nya lotteri- och panelvinster ställas i ordning, incheckning och biljettkassor förberedas för morgondagen.

Söndag 8 maj 
Ca kl 16 - köra domare till deras tåg och flyg.
Vi behöver hjälp att köra domare till Arlanda. Klubben betalar bensinersättning. 
Ca kl 16 efter avslutat utställning
På söndag kväll när utställningen stängt och utställarna åker hem börjar arbetet med att riva utställningen. Vi är alla trötta efter en hektisk helg så det krävs minst 30 funktionärer till detta för att vi ska komma hem i rimlig tid – ju fler vi är desto snabbare går det!
Vi litar på att alla från klubben som har ställt ut under söndagen stannar kvar och hjälper till att riva och städa. Även du som inte har ställt ut kom till Mimerhallen och bidra med några timmars arbetskraft. 
Allt material i lotteri, sekretariat, information, och prisrum ska packas ihop och köras till klubblokalen. 
Burarna och borden ska dammsugas, monteras ner och lastas i container. 
Alla bord ska fällas ihop, stolar lastas på hög. 
Allt skräp ska slängas. 
Hela lokalen ska sopas så att vi lämnar lokalen städad och fin.

ANMÄL DIG SOM FUNKTIONÄR
Om du är intresserad av att hjälpa till på vår utställning, så fyller du i formuläret nedan. Ange gärna när du kan vara med, samt om du har eventuella önskemål om vad du kan tänka dig att hjälpa till med. 

  • Torsdag 5 maj
  • Fredag 6 maj
  • Lördag 7 maj
  • Söndag 8 maj

Bidra med fika- och matbröd.
Skänk bröd till vår kafeteria. Både hembakat och köpebröd tas tacksamt emot.
Ju mer vi får skänkt desto bättre för vår ekonomi. 

Skänk priser och lotterivinster
Hjälp oss att få så många priser och lotterivinster vi bara kan till vår stora utställning. Många skänkta priser ökar vår möjlighet att göra ett positivt ekonomiskt resultat då behovet av inköpta priser och vinster minskar.

Jag kan skänka priser eller bröd till kafeterian

Välkommen till Västerås Kattklubbs utställning den 7 & 8 maj 2022

loading...