loading...

INBJUDAN  22 & 23 april 2017
Välkommen till Västerås Kattklubbs 35:e internationella utställning i MIMERHALLEN, VÄSTERÅS
KATEGORIUTSTÄLLNING: Lördag: 1, 4 & 5. Söndag: 2 & 3
Utställningen stänger klockan 17.00

DOMARE       
Dorte Kaae, DK                     Allround
Yan Roca Folch, FR               Allround
Glenn Sjöbom, SE                Allround
Anne Veland, NO                 Allround
Karl Preiss, NO                     Allround
Sirpa Lindelöf, SE                 2, 3, 4
Caroline Stoa, NO                1, 2, 4
Petra Snajdrová, CZ             1, 3
Eva Porat, SE                         1,2  NYTT

Reservation för eventuella ändringar
 

ALLMÄN INFORMATION
Max 300 katter per dag.
Ta med egen sand!
Vi planerar burlös panel.
Huskatter över 10 månader ska vara kastrerade.
Katternas klor ska vara klippta.
Ägarna bär själva fram sina katter till bedömning.

Om det blir för många katter anmälda, prioriteras de anmälningar där både betalning och anmälan först kommit VRK tillhanda. I andra hand avgör inbetalningsdatum. 
VRK förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan kategorier och raser.

ANMÄLAN
som är bindande skickas online via länk http://minakatter.sverak.se eller din klubb till Sofie Skoglund
Ringgatan 42D, 733 32 Sala
Telefon: 073-956 53 62
utstallning@vasteraskattklubb.se

ANMÄLAN & INBETALNING
Anmälan mellan 27/1 - 20/3 2017
Postgiro 8  95 45 – 8

BEKRÄFTELSE
kommer att skickas med e-post.
Notera på anmälan om du istället önskar få den med vanlig post.

KLASSÄNDRINGAR
senast 14/4 till Sofie Skoglund 
utstallning@vasteraskattklubb.se

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Per katt klass ......................... 340 SEK
Senior, veteran
(om utställd i annan klass)  .. 150 SEK
Kull (minst 3 katter, även 
anmälda i klass 12) ................150 SEK
Avel / Uppfödarklass ................. 0 SEK
Kontrollklass 13 b och 
färgbedömning 13 c .............. 150 SEK

På inbetalningen ska kattens 
registreringsnummer, EMS-kod samt utställarens namn, telefonnummer,
e-post och klubb framgå. Samma ägare på inbetalning och anmälan. 

För återbetalning efter anmälningstidens slut fordras veterinärintyg enligt utställningsreglerna § 1.15.
Endast SVERAKs veterinärintyg godkänns. Vid återbetalning dras 50 kr i administrationsavgift.

VETERINÄRBESIKTNING
Kl. 07.00 – 08.30 båda dagarna. 
Stamtavla/Under registrering-intyg/huskattbevis, bekräftelse och giltigt vaccinationsintyg samt hörselintyg för vita katter ska uppvisas. 

ASSISTENTER
Linnea Höglund, 070-970 14 07 
ninims@ninims.se
Assistenter ersätts med 340 kr/dag 
+ lunch.

ELEVER
Linnea Höglund, 070-970 14 07 
ninims@ninims.se

ANNONSER, FÖRSÄLJARE & SPONSORER
Anna Landell  
070-416 49 49 (kl 17-21)
anna.landell@gmail.com

PRISER
Mottages tacksamt. 
Anmäl till Ingegerd Blomqvist
trolloga@comhem.se

HOTELLTIPS
Good Morning, telefon 021-12 02 20
Scandic, telefon 021-495 58 00

ÖVRIGT
FIFes & SVERAKs regler gäller,
www.sverak.se
Öppet för publik kl.10.00-16.00
Kaffeservering i klubbens regi.

NY SOM UTSTÄLLARE? 
Vi erbjuder ”nybörjarservice”. 
Kontakta Ingegerd Blomqvist vid frågor. 
070-856 40 40 (kl 17-21)

EKONOMI
Anna Tonér, 073-760 56 56
annatoner@home.se (kl 19-21) 

UPPLYSNINGAR
Ulrika Stefansson
0705-82 62 89 (kl 19-21)
ordforande@vasteraskattklubb.se


För nyheter och aktuell 
information: 

Västerås Kattklubb på Facebook eller 
www.vasteraskattklubb.se

Välkommen till en utställning helt i kattens tecken