MEDLEMMAR! Planeringen för klubbens utställning i maj 2019 är i full gång!

Utställningen kommer att gå av stapeln 18 - 19  maj 2019 i Mimerhallen, Västerås.
Vi behöver som alltid våra medlemmars hjälp. Tillsammans ska vi göra detta till en toppenutställning!
Vill du vara ansvarig för ett område eller bli medarbetare? Tveka inte att redan nu ta kontakt  med Ulrika ordforande@vasteraskattklubb.se eller ansvarig för respektive område.

INBJUDAN
Ansvarsområden för utställningen 2019 / Senast uppdaterat 2018-08-16
Minnesanteckningar från uppstartsmöte inför utställningen

A N S V A R S O M R Å D E N
Anmälningar: Anna Landell utstallning@vasteraskattklubb.se
Assistenter och elever: Linnea Höglund ninims@ninims.se
Ekonomi: Anna Tonér annatoner.at@gmail.com
Grafisk utformning: Kerstin Zimmerman skogshojdens@telia.com
Hall: Ulf Ibsén monter@vasteraskattklubb.se
Montrar: Ulf Ibsén monter@vasteraskattklubb.se
Information och lotteri:Ulla Lidhagen ulligt@gmail.com
Inträde: Inger Fransson inger.ch.fransson@gmail.com 
Inträde: Suzanne Hedelind hedelind.suz@hotmail.se
Kafeteria och mat: Päivi Bärgård bengal.bargard9322@live.se 
Kafeteria och mat: Jessica Pettersson  jessica_91p@hotmail.com 
Kommisarie: Ulrika Stefansson ordforande@vasteraskattklubb.se
Prisrum: Kerstin Wallin wallinkerstin45@hotmail.com
Sekretariat: Maria Ibsén mariaeibsen@gmail.com

Utifrån våra medlemmars önskemål är följande domare inbjudna

Veikko Saarela allround. Pia Nyrup 3+4. Zvezdan Memedov 1+2. Lena Björkander 1+2. Petra Černá 1+3+C. Sirpa Lindelöf 2+3+4. Donatella Mastrangelo allround. Manuela Centamore 4. Marina Vinkel allround.

Donatella Mastrangelo
Veikko Saarela
Zvezdan Memedov
Manuela Centamore
Sirpa Lindelöf
Lena Björkander
Pia Nyrup
Petra Černá
Marina Vinkel