Planeringen för klubbens utställning i maj 2019 är i full gång!

Det är redan dags att starta arbetet med klubbens nästa internationella utställning! Utställningen kommer att gå av stapeln 18 - 19  maj 2019 och vi har redan börjat få in förslag på domare. Vi vill gärna få en bra mix av domare från Sverige, de nordiska länderna och övriga Europa. 


Domarförslag från våra medlemmar
Zvezdan Memedov, Lena Björkander
Michael Edström, Pia Nyrup
Donatella Mastrangello, Sirpa Lindelöf
Veikko Saarela
Eric Reijers, Petra Šnajdrová
Thea Friškovec, Vladimir Isakov
Louis Coste, Marcin Biernaczyk

Domare som har tackat ja till att döma på vår utställning 2019

Veikko Saarela allround. Pia Nyrup 3+4. Zvezdan Memedov 1+2. Lena Björkander 1+2. Petra Snajdrova 1+3+C. Sirpa Lindelöf 2+3+4. Donatella Mastrangelo allround. Manuela Centamore 4. Marina Vinkel allround.

Veikko Saarela
Lena Björkander
Zvezdan Memedov
Donatella Mastrangelo
Sirpa Lindelöf
Petra Snajdrova