UPPDATERAT AV AVELSSEKRETERAREN  

REGISTRERADE KATTUNGAR I KLUBBEN 2019

Januari
DRX  4
NFO 3
RAG 4
BSH 3
SBI  3
NFO 7
BSH 3
CRX 2
BSH 3
BSH 4
Totalt 36 kattungar, 10 kullar

Februari
SBI 1
NFO 7
BSH 5
MCO 3
Totalt 16 kattungar, 5 kullar

Mars
NFO 4
BSH 1
RAG 4
Totalt 9 kattungar, 3 kullar
1 stamnamnsansökan

REGISTRERADE KATTUNGAR I KLUBBEN 2018

Januari
BEN 5
BLH 1
BML 8
BSH 2
CRX 7
LPL 2
NFO 5
RAG 7
Totalt: 37 kattungar, 10 kullar

Februari
BSH 8
CRX 5
EUR 3
EXO 3
NFO 4
SBI 5
Totalt: 28 kattungar, 7 kullar
 Diplomeringsansökningar 2 st

Mars
CRX 4
NFO 6
Totalt: 10 kattungar, 3 kullar

April
BEN 7
BSH 13
CRX 3
RAG 4
Totalt: 27 kattungar, 8 kullar

Maj
BEN 3
CRX 6
NFO 12
OCI 1
RAG 1
SBI 1
Totalt: 24 kattungar, 8 kullar

Juni
BLH 3
BSH 8
MCO 2
RAG 13
SBI 2
SIB 6
Totalt: 34 kattungar, 10 kullar

Juli
BSH 3
CRX 11
NFO 4
SBI 4
SIA 6
Totalt: 28 kattungar, 5 kullar

Augusti
SBI 2
RAG 6
SIB 1
SRL 3
EUR 3
BSH 1
BSL 1
RAG 4
NFO 5
NFO 2
NFO 3 
Totalt 39 kattungar, 10 kullar

September
DRX 4
NEM 5
BML 4
SIB 4
MCO 4
DRX 3
NFO 5
Totalt  29 kattungar, 7 kullar

Oktober
NFO 5
BSH 3
BLH 2
CRX 1
DRX 2 
Totalt 13 kattungar,  4 kullar

November
MCO 4
SPH. 4
BEN 2 Totalt 10kattungar,  3 kullar

December
DRX 2
SBI 1
Totalt 4 kattungar,  2 kullar
 

Registrerade kattungar i klubben 2018
NFO  46, BSH  39, CRX  37, RAG  35, BEN  17, SBI 15, BML  12, DRX  11, MCO  10,  SIB  9,  BLH  7, SIA  6, EUR  6,  NEM  5, SPH  4, EXO  3, SRL  3,  LPL  2, OCI  1
Totalt under 2018 registrerade våra medlemmar 270 kattungar på 78 kullar i snitt 3/ kull
Nya stamamn 2 st    Importer 2 st
 

Tidigare år
Totalt under 2017 registrerade våra medlemmar 257 kattungar, ett 80-tal kullar
CRX-34, MCO-32, SIB/NEM-32, BSH/BLH-31, SBI-27, NFO-24, RAG-23, BEN-12, SIA-12, DRX-11, BML-9, PER-8, ABY-1, LPL-1.
Huskattbevis: 3 st. Stamnamnsansökningar: 10 st. Nya SVERAK-diplomerade uppfödare: 2 st. 

Antal registrerade raskattungar i klubben 2016 
2016-12-31: 223 st  Flest registrerade: Ragdoll, Brittiskt korthår, Sibirisk katt och Norsk skogkatt. Huskattbevis: 3 st. 
Nya stamnamn: 3 st  Nya SVERAK-diplomerade uppfödare: 2 st