Inplanerade styrelsemöten
Medlemmar: Hör av er till någon av styrelsemedlemmarna om ni vill lyfta någon fråga.
Nästa styrelsemöte:  4 april 2017

ORDFÖRANDE
Ulrika Stefansson
Eddagatan 31
723 55 Västerås
Telefon: 070 – 582 62 89
ordforande@vasteraskattklubb.se

VICE ORDFÖRANDE
Ulla Lidhagen
Sotargatan 14
724 63 Västerås
Telefon: 070 – 608 91 48
ulligt@gmail.com

SEKRETERARE
Anna Landell

Grävlinge 2
725 97 Västerås
sekreterare@vasteraskattklubb.se

Stamtavlerekvisitioner, ansökan om stamnamn och  diplomering skickas via sekreteraren.
Kom ihåg att med registreringsanmälan av kattkull bifoga;
– Kopia på din förskottsinbetalning till Sverak
– Navelbråckfrihetsintyg (NUA) på honan/hanen vid första kull.
– Testikelintyg (NORM-test) på hanen vid hans första kull
– Avelsgodkännande om katt är registrerad i RIEX
– Hörandeintyg (HUA) för vit katt (EMS-kod w) är ett krav.

Det finns däremot inget krav att ägaren utför ett så kallat BAER-test, det räcker med att en veterinär intygar att katten är hörande genom ett ”klapptest”. BAER-test är dock en rekommendation om man avser att fortsätta använda katten till avel.

Registreringsanmälan insänds i två (2) exemplar, eftersom VRK måste arkivera ett exemplar och de andra handlingarna + intyg skickas vidare till SVERAK av sekreteraren. Korrekt ifyllda handlingar innebär snabbare behandling.
För att få ställa ut huskatt krävs ett huskattsbevis., ansökan om huskattsbevis.
OBS! Använd de nya blanketterna, se SVERAKs hemsida för sista version.

KASSÖR

Anna Tonér
Irsta Stockholmsvägen 18
725 97 Västerås
Telefon: 073 – 760 56 56
annatoner@home.se

Kassören har hand om medlemsavgifter
och medlemsregistret.
Kassören kontaktar du när du vill bli medlem, ändra adress eller annat som rör ditt medlemsskap.

UTSTÄLLNINGSSEKRETERARE
Sofie Skoglund

Ringgatan 42D
733 32 Sala
Telefon: 073- 956 53 62
utstallning@vasteraskattklubb.se

Anmälan till utställning skickas till utställningssekreteraren
Enklast anmäler du dina katter till utställning via ”Mina Katter”, se mer info här. Annars fyller du i den utställningsblankett som du hittar på SVERAKs hemsida och skickar den till utställningssekreteraren.
Som medlem i Västerås Kattklubb kan du skicka in dina utställningsanmälningar via e-post om du har laddat ner och fyllt i en fullmakt (pdf) eller fullmakt (doc)  och skickat  till utställningssekreteraren.

Titelkatter – Supreme Champion och Supreme Premier
Har din katt tagit Supreme Champion eller Supreme Premier så bjuder klubben på en FIFe kokard. Kopia på bedömningssedel där titel, namn och adress står skickas till utställningssekreteraren.

LEDAMOT
Jessica Pettersson
Sandskogsvägen 9
73635 Kungsör
Telefon: 073-557 95 24
jessica_91p@hotmail.com

LEDAMOT
Päivi Bärgård

Klockartorpsgatan 44D
723 44 Västerås
Telefon: 021 – 81 16 00
bengal.bargard9322@live.se

SUPPLEANT
Ingegerd Blomqvist

Ringduvegatan 129
724 70 Västerås

Telefon: 070 -856 40 40

trolloga@comhem.se

SUPPLEANT
Kerstin Wallin

Flöjtvägen 13
725 94 VÄSTERÅS
021-275 21
0735-68 18 90
wallinkerstin45@hotmail.com

Västerås Kattklubbs styrelse 2017. Vice ordf. Ulla Lidhagen saknas på bilden

ÖVRIGA FUNKTIONER

WEBMASTER
Kerstin Zimmerman
skogshojdens@telia.com
Material till hemsidan skickas till Kerstin ...

REVISOR
Malin Sundqvist
REVISORSUPPLEANT
Margareta Östman

VALBEREDNING
Linnea Höglund, ninims@ninims.se
Alexandra Isius, alexandra.isius@gmail.com