Inplanerade styrelsemöten
Medlemmar: Hör av er till någon av styrelsemedlemmarna om ni vill lyfta någon fråga.
Nästa styrelsemöte: 

ORDFÖRANDE
Ulrika Stefansson
Eddagatan 31
723 55 Västerås
Mobil: 070 – 582 62 89
ordforande@vasteraskattklubb.se

VICE ORDFÖRANDE
Ulla Lidhagen
Sotargatan 14
724 63 Västerås
Mobil: : 070 – 608 91 48
ulligt@gmail.com

SEKRETERARE
Inger Fransson Johannesfredsvägen 60 A
168 68 Bromma
Mobil: 070-387 20 14
sekreterare@vasteraskattklubb.se

Anmälan till utställning, 
LÄS MER HÄR!

Handhar även protokoll och intern kommunikation.

VICE SEKRETERARE
Ingegerd Blomqvist

Ringduvegatan 129
724 70 Västerås

Mobil: 070 -856 40 40
vicesekreterare@vasteraskattklubb.se


Avelsärenden
Fr.o.m. 2018-08-01

LÄS MER HÄR!

KASSÖR

Anna Tonér
Irsta Stockholmsvägen 18
725 97 Västerås

Kassören har hand om medlemsavgifter
och medlemsregistret.
Kassören kontaktar du när du vill bli medlem, ändra adress eller annat som rör ditt medlemsskap.
annatoner.at@gmail.com

LEDAMOT
Jessica Pettersson
Sandskogsvägen 9
73635 Kungsör
Mobil: 073-557 95 24
jessica_91p@hotmail.com

LEDAMOT
Päivi Bärgård

Klockartorpsgatan 44 D
723 44 Västerås
Mobil: 070-3694390
bengal.bargard9322@live.se

SUPPLEANT
Kerstin Wallin

Flöjtvägen 13
725 94 VÄSTERÅS
Telefon: 021-275 21
Mobil: 0735-68 18 90
wallinkerstin45@hotmail.com

Hela styrelsen samlad. Fr.v. Anna Tonér, Veronica Malmqvist, Ulrika Stefansson, Kerstin Wallin, Jessica Pettersson, Ingegerd Blomqvist, Päivi Bärgård, Ulla Lidhagen och Inger Fransson.

ÖVRIGA FUNKTIONER

WEBMASTER
Kerstin Zimmerman
skogshojdens@telia.com
Material till hemsidan skickas till Kerstin

REVISOR
Malin Sundqvist
REVISORSUPPLEANT
Margareta Östman

VALBEREDNING
Linnea Höglund, ninims@ninims.se
Alexandra Isius, alexandra.isius@gmail.com