Medlemsträff med tema djurskydd

Tisdagen den 19 september 2017 kom Katja Lundqvist, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland, och berättade om hur Länsstyrelsen arbetar med djurskyddsfrågor.
Femton VRK-medlemmar fick bland annat veta vad som händer från att djurskyddshandläggarna får in en anmälan, hur det utreds och vilket beslut som tas i ärendet. 
Länsstyrelsens djurskydd består av sex djurskyddshandläggare, en livsmedels- och foderhandläggare, en förprövare, två länsveterinärer och jurister.

Upplysande och intressant genomgång av kvällens ämnen ...
- Allmänt om djurskydd - Länsstryrelsen och djurskyddet - Hur går ett ärende till?
- Djurskyddslagstiftning - Katter i Västmanland - Tillståndspliktig verksamhet

Klubben bjöd på väl tilltaget fika, och FourFriends sponsrade med en kasse olika kattprodukter. 

Djurskyddshandläggare Katja Lundqvist

Klubbens ordförande Ulrika Stefansson hälsade välkommen

Femton intresserade medlemmar hade bänkat sig