VÄSTERÅS KATTKLUBBS 36:e internationella utställning
18 - 19 maj 2019


KATEGORIUTSTÄLLNING
Lördag: 2 & 4. Söndag: 1, 3 & huskatter
 
Bäst i kategori tas ut båda dagarna 
INGÅR I KLISA-TÄVLINGEN 

DOMARE 
Veikko Saarela, FI - Allround 
Marina Vinkel, EE - Allround 
Donatella Mastrangelo, IT - Allround 
Zvezdan Memedov, SE - 1+2 
Lena Björkander, SE- 1+2 
Petra Černá, CZ - 1+3+C 
Sirpa Lindelöf, SE - 2+3+4 
Pia Nyrup, DK - 3+4 
Manuela Centamore, IT – 3+4 (dömer nu även kat. 3)
Reservation för ev ändringar 

ANMÄLAN & INBETALNING 
Anmälan mellan 4/3 - 21/4 2019
Postgiro 8 95 45 – 8 
Swish 123 150 65 67

För utländska utställare
IBAN: SE55 9500 0099 6034 0089 5458
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: VÄSTERÅS KATTKLUBB 
 
ANMÄLAN 
Är bindande och skickas online via länk http://minakatter.sverak.se eller via din klubb till Anna Landell utstallning@vasteraskattklubb.se.
Vid för många katter anmälda prioriteras de anmälningar där både betalning och anmälan först kommit VRK tillhanda.
I andra hand avgör inbetalningsdatum. 
VRK förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan kategorier och raser. 

ANMÄLNINGSAVGIFTER 
Per katt klass ...................... 345 SEK 
Senior, veteran 
(om utställd i annan klass) 150 SEK 
Kull (minst 3 katter, även 
anmälda i klass 12) ........... 150 SEK 
Avel / Uppfödarklass ............. 0 SEK 
Kontrollklass 13 b och 
färgbedömning 13 c .......... 150 SEK 
Förbeställning av katalog .... 50 SEK 

På inbetalningen ska kattens registreringsnummer, EMS-kod samt utställarens namn och telefonnummer framgå. Samma ägare på inbetalning och anmälan. 
För återbetalning efter anmälningstidens slut fordras veterinärintyg enligt utställningsreglerna § 1.15. Intyget ska vara utfärdat av behandlande veterinär senast den 21 maj 2019. Endast SVERAKs veterinärintyg godkänns. 
Vid återbetalning dras 50 kr i administrationsavgift. 

BEKRÄFTELSE 
Kommer att skickas med e-post cirka 2 veckor före utställningen. 

INCHECKNING 
Kl. 07.00 – 08.30 båda dagarna. 
Stamtavla/Under registrering-intyg/ huskattbevis, ID-märkning, bekräft-else och giltigt vaccinationsintyg samt hörselintyg för vita katter ska uppvisas. (enl. SVERAKs regler). 
Veterinärbesiktning sker med stickprovskontroll under samma tid. 

KLASSÄNDRINGAR 
Senast 7 maj till Anna Landell 
utstallning@vasteraskattklubb.se 

ASSISTENTER & ELEVER 
Linnea Höglund, ninims@ninims.se 
Assistenter ersätts med 345 kr/dag + mat. VRKs medlemmar ersätts med mat. 

ALLMÄN INFORMATION 
Max 340 katter per dag. 
Ta med egen sand. 
Katternas klor ska vara klippta. 
Ägarna bär själva fram sina katter till bedömning. 
Huskatter över 10 månader ska vara kastrerade. 
Öppet för publik kl.10.00-16.00. 
Utställningen stänger klockan 17.00. 
Kaffeservering i klubbens regi. 
FIFes och SVERAKs regler gäller liksom Jordbruksverkets hälso- och gränsbestämmelser. För mer information, se www.sverak.se respektive www.jordbruksverket.se 

FÖRSÄLJARE/MONTRAR 
Ulf Ibsén, 0703-80 36 82 (kl 19-21) 
monter@vasteraskattklubb.se 

HOTELLTIPS 
Good Morning, telefon 021-12 02 20 
Scandic, telefon 021-495 58 00 

PRISER 
Mottages tacksamt. Anmäl till Kerstin Wallin, wallinkerstin45@hotmail.com 

NY SOM UTSTÄLLARE? 
Kontakta Ingegerd Blomqvist vid frågor. 070-856 40 40 (kl 17-21) 

EKONOMI 
Anna Tonér, annatoner.at@gmail.com 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Ulrika Stefansson 
ordforande@vasteraskattklubb.se 

DOMARFÖRDELNING OCH AKTUELL INFORMATION 
Västerås Kattklubb på Facebook 
Västerås Kattklubbs Internationella utställning 2019
www.vasteraskattklubb.se