MEDLEMMAR! Hjälp klubben att hitta sponsorer. Skriv ut "Sponsring" och dela ut till eventuella intresserade. 

Var med och sponsra Västerås Kattklubb!

Lite kort om Västerås Kattklubb

Västerås Kattklubb är en klubb med anor. Redan 1963 grundades klubben under namnet Västerås Raskattklubb. Senare ändrades klubbens namn till Västerås Kattklubb för att den inte enbart skulle förknippas med raskatter. 

Vi beräknar att ungefär 600 katter av olika raser kommer att tävla under helgen. Internationella domare från Danmark, Frankrike, Norge, Tjeckien och Sverige kommer att döma de utställda katterna. 
Nästa stora utställning kommer att äga rum i Mimerhallen i Västerås under helgen 22-23 april 2017.

Klubben arrangerar årligen utställning i form av klubbmästerskap, och har dessutom genom åren arrangerat 34 internationella utställningar. 

Västerås Kattklubb är en aktiv klubb som strävar efter att erbjuda sina medlemmar ett brett utbud av aktiviteter. Till exempel anordnas föreläsningar med veterinär, pälsvårdskurs, utställningskunskap för nybörjare, resor till utställningar och utflykter.

Som medlem i Västerås Kattklubb får man tidningen Våra Katter som ges ut av vårt förbund, SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund). 

För närvarande har Västerås Kattklubb ca 120 medlemmar. Några medlemmar är uppfödare, andra ställer ut sina katter medan de allra flesta mest ägnar sig åt att skämma bort sina fyrbenta familjemedlemmar på bästa möjliga sätt. 

Alla kattvänner hälsas välkomna som medlemmar i Västerås Kattklubb. För att bli medlem  finns inget krav på att äga en raskatt eller vara intresserad av utställning och  avel.

Sponsorer
En liten ideell förening som vår, är i hög grad beroende av sponsorer för att kunna möjliggöra våra aktiviteter. 

Vad kan man sponsra med? All sponsring är hjärtligt välkommen, oavsett om det är en summa pengar som sätts in på klubbens postgirokonto 8 95 45-8 eller produkter/saker av alla de slag. 
Vid sponsring med en summa pengar kommer detta att vara en stor hjälp för oss att täcka de kostnader som en utställning medför, som till exempel lokalhyra, arvode till domare och veterinärer, hyra av bord och stolar, inköp av priskokarder och pokaler samt kostnad för att trycka utställningskatalogen. Vid sponsring med produkter/saker kommer dessa att gå till vinster i vårt lotteri samt priser till vinnande katter. Tänk utanför boxen, sponsrade produkter/saker behöver inte alls ha kattinriktning utan allt är välkommet, stort som smått. Bakom varje katt finns en ägare som blir jätteglad av ett pris som inte oavkortat går till katten utan som hon/han kan ha glädje av själv. 

Sponsorer tackas allra hjärtligast genom reklam/logotype på vår hemsida och i utställningskatalogen som säljs på utställningen. 

Kontaktperson: 
Anna Landell, anna.landell@gmail.com
Vi ber er mejla in er logga till vår webmaster: 
Kerstin Zimmerman, skogshojdens@telia.com

Åter ett stort TACK, utan er vore detta inte möjligt.
Styrelsen Västerås Kattklubb 

 

Organisationsnummer 878001-0511