Registrering av kattkull

Här finns "registreringsanmälan kattkull" på SVERAKs hemsida.

Registreringsanmälan skickas per post till 
VICE SEKRETERARE
Ingegerd Blomqvist
Ringduvegatan 129
724 70 Västerås

vicesekreterare@vasteraskattklubb.se (vid frågor)

Anmälan ska vara i två undertecknade exemplar (original).
Gör samtidigt din inbetalning för utfärdandet av varje kattunges stamtavla. Du hittar gällande priser på SVERAKs hemsida

Stamtavlerekvisitioner, ansökan om stamnamn och  diplomering
Kom ihåg att med registreringsanmälan av kattkull bifoga;
– Kopia på din förskottsinbetalning till Sverak
Navelbråckfrihetsintyg (NUA) på honan/hanen vid första kull.
Testikelintyg (NORM-test) på hanen vid hans första kull
Hörandeintyg (HUA) för vit katt (EMS-kod w) är ett krav.

Det finns däremot inget krav att ägaren utför ett så kallat BAER-test, det räcker med att en veterinär intygar att katten är hörande genom ett ”klapptest”. BAER-test är dock en rekommendation om man avser att fortsätta använda katten till avel.

Registreringsanmälan insänds i två (2) exemplar, eftersom VRK måste arkivera ett exemplar. De andra handlingarna + intyg skickas vidare till SVERAK av sekreteraren. Korrekt ifyllda handlingar innebär snabbare behandling.
För att få ställa ut huskatt krävs ett huskattsbevis., ansökan om huskattsbevis.
OBS! Använd de nya blanketterna, se SVERAKs hemsida för sista version.