UPPDATERAT AV KASSÖREN

Antal betalande medlemmar 2017
2017-11-19         168 medlemmar

Antal medlemmar i klubben vid årsslutet 2016              
2016-12-31         125 medlemmar

Nytt för 2017 är att klubbens nya lokala huvudsponsor Four Friends ger en gåva till alla som blir medlemmar i Västerås Kattklubb under 2017, "gamla" som nya.

Gåvan hämtas på ZOO Bolaget, Löpkranegatan 2 i Västerås. Gåvan kan hämtas tidigast en vecka efter inbetald avgift så att ert medlemskap hinner registreras. 

BLI MEDLEM I VÄSTERÅS KATTKLUBB


Vill Du bli medlem fyller Du i formuläret till höger och skickar iväg det till vår kassör Anna Tonér samt betalar in aktuell medlemsavgift till klubbens postgirokonto
8 95 45-8
. För att kassören ska kunna se att det är Din betalning som inkommit är det viktigt att Du också märkt betalningen med Ditt namn.
Därefter lägger kassören in Dig som medlem. Har Du några övriga frågor angående medlemskap så kontaktar Du kassören.

Som medlem i Västerås Kattklubb får Du delta i internationella utställningar och naturligtvis på alla aktiviteter som klubben arrangerar, till exempel klubbmästerskap, propagandautställningar, kurser och träffar.

Du kan ge och få råd om avel, utställning och kattägande i allmänhet. Du får SVERAKs förbundstidning Våra Katter sex gånger om året.
Är Du uppfödare så registrerar Du stamnamn och kattungekullar via oss. Du får också annonsera gratis på vår hemsida om Din uppfödning, kattungar och avelshanar.

AVGIFTER 2017
Huvudmedlem 350 kr
Fullvärdig medlem med rätt att registrera stamnamn och kullar. Deltager i utställningar i klubbens namn och får vara med på klubbmästerskap. SVERAK-tidningen Våra Katter ingår.
För inbetalning efter 1 oktober gäller avgiften även kommande kalenderår. 

Familjemedlem 80 kr
Fullvärdig medlem med rätt att registrera stamnamn och kullar. Deltager i utställningar i klubbens namn och får vara med på klubbmästerskap. Krav för familjemedlemskap är att en annan familjemedlem på samma bostadsadress är huvudmedlem i VRK. Gratis medverkan i klubbens arrangemang förutom utställningar. Ingen tidning ingår.

Juniormedlem 220 kr
Fullvärdig medlem (högst 18 år) med rätt att registrera stamnamn och kullar. Deltager i utställningar i klubbens namn och får vara med på klubbmästerskap. Sveraktidningen Våra Katter ingår.

Värvad av uppfödare 200 kr
Fullvärdig huvudmedlem med rätt att registrera stamnamn och kullar. Deltager i utställningar i klubbens namn och får vara med på klubbmästerskap. SVERAK-tidningen Våra Katter ingår.
Särskilda villkorDetta medlemskap erbjuds de som dels köpt registrerad katt från uppfödare som är medlem i Västerås Kattklubb och inte varit medlem i Västerås Kattklubb under de närmaste föregående tre åren. Erbjudandet kan utnyttjas en gång per person och avser det kalenderår köpet av katt gjorts.

Stödmedlem 125 kr
Som stödmedlem har man inte rätt att registrera stamnamn och kullar, och får inte ställa ut på stora utställningar. Gratis medverkan på klubbens aktiviteter. Ingen tidning ingår.

Vill du bli medlem eller har Du frågor om medlemskap?
Kontakta kassören här