Genomförda aktiviteter 2019

Besök på ReDog Veterinärklinik i Västerås
Tisdagen den 7 maj kl 18.00

Stort tack till ReDog för ett mycket intressant och givande studiebesök.
Som kattägare ska man inte låta sig luras av namnet ReDog. Kliniken är certifierad som en kattvänlig klinik. Eget väntrum, egna undersökningsrum med feromoner. Fina lokaler och avancerad utrustning. Vi var alla imponerade ! 
Vi blev också bjudna på fika!

Bilder här! 

MEDLEMSTRÄFF med tema vår stora utställning.
Söndagen den 28 april kl 14.00

 
Vi träffades för att gå igenom och stämma av det sista. Att fylla ev luckor i bemanningen och för att fånga upp idéer till förbättring.

Här hittar du information om arbetsområden och kontaktuppgifter till respektive ansvarig

Medlemsträff
Tema: SVERAKs årsmöte
Onsdagen 13 mars kl 18.00

Vi träffdes och diskuterade årsmöteshandlingar och motioner inför SVERAKs årsmöte. 

Ny som utställare?
Sönd 3 mars 14.00-16.00

Här fick man veta mer om hur man anmäler till utställning, gör iordning sin katt eller syr ett burskynke m.m. 
Ingegerd delade med sig av allt sitt kunnande när det gäller preparering av katt m.m. 


Bilder här!

Glada ägare till vinnande katter i respektive kategori. Fr. v. Daniela Schöner, Annika Liljebrand, Kerstin Wallin, Linn Larsson och Ingegerd Blomqvist.

Årsmöte och prisutdelning till
årets VRK-katter

Söndag 17 februari 2019 

Bilder här!

Prisutdelning i KLISA på NERKs utställning
Lördag 26 januari 2019

Prisutdelning till 2018 års bästa KLISA-katter i respektive klubb. LÄS HÄR!

Utställningsmöte 13 januari 2019

Utställningsmöte
Söndag 13 januari klockan 14.00
Plats: Marks, Elektrodgatan 2 på Tunbytorp i Västerås

Planering inför klubbens utställning i maj.
Läs mer här!