Planerade & kommande aktiviteter 2021

Nu tar vi nya tag och planerer framåt.  Vi bevakar och följer självklart myndigheternas riktlinjer utifrån pågående pandemi.

OBS! När du anmäler till någon av våra aktiviteter ska du få en återkoppling inom ett par dagar. OM INTE ... kontakta den som står som mottagare av anmälan. Detta för att säkerställa att din anmälan kommit fram. Aktiviteterna står i fallande ordning.
Här hittar du genomförda aktiviteter 2019-2020

Välkommen till VRKs digitala vårutställning. 19 april - 19 maj 2021! LÄS MER HÄR!

DIGITALT KATTFIKA tema uppfödning

Välkomna alla medlemmar som är intresserade av uppfödning:
* du som just nu planerar inför din första kull.
* du som haft en eller ett par kullar,
* och du som haft uppfödning som din hobby under en längre tid. Var med och dela just dina tanker och erfarenheter!

Tre tillfällen är inplanerade: 
1. Söndag 18/4 kl 15-17 
2. Onsdag 5/5 kl 18-20 
3. Torsdag 27/5 kl 18-20


Vid stort intresse kan vi utöka med fler tillfällen. 
Du kan delta vid ett eller flera tillfällen. 
Innehållet kommer att variera beroende på vilka frågor som kommer upp och om flera deltar vid flera tillfällen.
Tillsammans kommer vi att samtala om SVERAKs grundregler för uppfödning som också beskriver uppfödar-och avelsetik. Där står bland annat -
* Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.
* En kattägare inom SVERAK är, förutom katten själv, en viktig representant för seriös och god katthållning och för kattsporten i stort. Detta innebär ett ansvar gentemot katten, FIFe och SVERAK och SVERAKs värderingar och principer.
* Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det
  främjar avkommans hälsa och välbefinnande
* Varje medlem som upplåter sin katt till avel ska vara väl
  förtrogen med för rasen gällande hälsoprogram samt med
  rasens standard, registreringsregler samt aktuella
  bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.
Hur påverkar dessa regler ditt val av hane till din hona? Har du funderat kring om din hona lever upp till att främja avkommans hälsa? Hur ska man agera för att vara en representant för seriös och god katthållning?

Anmäl dig till Ingegerd på mail vicesekreterare@vasteraskattklubb.se
Tillfälle 1 - senast 16 april 2021
Tillfälle 2 - senast 3 maj 2021
Tillfälle 3 - senast 25 maj 2021

Teams länk kommer att skickas ut i nära anslutning till varje tillfälle till alla som anmält sig. 

MEDLEMSTRÄFF Digitalt via Teams
TEMA ”Lagar och regler om djurhållning och djurskydd för katter och hundar”.

Vi välkomnar Alexandra Röjer, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Västmanland. 
Hon kommer att berätta om det arbete som görs för att vi ska ha en bra djurhållning. Det handlade om EU:s förordningar och direktiv, djurskyddslagen, Jordbruksverkets föreskrifter m.m. 

Vad som gäller för oss som har flera katter och uppfödning. När måste man söka tillstånd och hur gör man? Vad gäller utifrån de nya kraven om registrering av anläggning? 

När: Tisdagen den 11/5 mellan kl 18-20. 
Anmäl dig till Ulrika på mail ordforande@vasteraskattklubb.se senast 9 maj. 

Du får vid anmälan en Teams-länk. 
Välkomna!

En första föreläsning har genomförts den 4 november 2020. 
Läs här!

MEDLEMSTRÄFF Tema pälsvård
OBS! Träffen flyttas fram. Vi återkommer med nya datum.

Bild från ett tidigae tillfälle.
Bild från ett tidigae tillfälle.

Här får deltagarna lära sig mer om hur man kan sköta kattens päls. Även en korthårig katt har behov av pälsvård och VRKs egen medlem Ingegerd delar med sig av sin långa erfarenhet av pälsskötsel. 

Anmälan till Ingegerd Blomqvist, gullsigge@live.se
Vid anmälan; Skriv namn och vilken kattras du har. Begränsat antal deltagare p.g.a. covid19 

Välkommen!
Ingegerd

KLISA-TRÄFFEN är uppskjuten. Vi återkommer med nytt datum så snart det är möjligt!