Planerade & kommande aktiviteter 2021

Nu tar vi nya tag och planerer framåt.  Vi bevakar och följer självklart myndigheternas riktlinjer utifrån pågående pandemi.

OBS! När du anmäler till någon av våra aktiviteter ska du få en återkoppling inom ett par dagar. OM INTE ... kontakta den som står som mottagare av anmälan. Detta för att säkerställa att din anmälan kommit fram. Aktiviteterna står i fallande ordning.
Här hittar du genomförda aktiviteter 2019-2020

ÅRSMÖTE 2021
Medlemmar, välkomna till årsmöte 2021 
TID:
Söndag 21 februari 2021 kl 16.00 
PLATS: Årsmötet kommer att genomföras digitalt pga rådande pandemi. Vi återkommer med mer information.

Komplett kallelse hittar du HÄR!

Om du har något ärende som du vill ta upp på årsmötet - skicka det till ordförande senast den 22 januari 2021,  ordforande@vasteraskattklubb.se

På årsmötet ska nyval genomföras av fyra styrelseposter – vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Ledamöterna väljs på två år. Det är även nyval av två suppleanter, revisor och revisorsuppleant som väljs på ett år.

Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen är du välkommen att kontakta någon i valberedningen:
Linnea Höglund, ninims@ninims.com
Isabelle Åkerlöf, isabelle.akerlof@outlook.com
Veronika Larsson, larsson.veronika@gmail.com

MEDLEMSTRÄFF
TEMA ”Lagar och regler om djurhållning och djurskydd för katter och hundar”.
OBS! Föreläsningen den 11 november flyttas fram. Vi återkommer med nya datum efter årsskiftet.

Föreläsningen den 4 november har genomförts. Läs här!

Vi välkomnar handläggare från Länsstyrelsen Västmanland. Vad innebär den nya djurskyddslagen som trädde i kraft i juni i år? 
Vad gäller för oss med flera katter och uppfödning? När måste man söka tillstånd och hur gör man? 

När: Välj mellan två datum: onsdagen den 4 november, kl. 18-20, alternativt onsdagen den 11 november, kl. 18-20

Vi genomför samma föreläsning vid två tillfällen så att vi kan sitta med bra Corona-avstånd.

Plats: Medborgarskolan, Skivfilargränd 4, Västerås
Anmäl dig till Ulrika på mail ordforande@vasteraskattklubb.se senast 28 oktober
Parkering finns i anslutning till lokalen!

Klubben bjuder på fika. 
Välkomna!

MEDLEMSTRÄFF Tema pälsvård
Söndagen den 15 november 2020
Tid: 14.00 - 16.00
Sista anmälningsdag: 10 november -20
OBS! Träffen flyttas fram. Vi återkommer med nya datum efter årsskiftet.

Bild från ett tidigae tillfälle.
Bild från ett tidigae tillfälle.

Här får deltagarna lära sig mer om hur man kan sköta kattens päls. Även en korthårig katt har behov av pälsvård och VRKs egen medlem Ingegerd delar med sig av sin långa erfarenhet av pälsskötsel. 

Anmälan till Ingegerd Blomqvist, gullsigge@live.se
Vid anmälan; Skriv namn och vilken kattras du har. Begränsat antal deltagare p.g.a. covid19 

Välkommen!
Ingegerd

KLISA-TRÄFFEN är uppskjuten. Vi återkommer med nytt datum så snart det är möjligt!