Vi finns naturligtvis på Facebook. Följ oss där också!

Studiebesök på Strömsholms Djursjukhus
Fler bilder kommer ..!

Visa att du är medlem i Västerås Kattklubb!
Bär vår fina pin med klubblogga.

Såhär gör du för att få din pin! HÄR!

Info till medlemmar
KLISA – KLubbar I Samarbete

I år välkomnar vi ytterligare en klubb i samarbetet, vilket innebär att KLISA nu består av MSK, VRK, NERK, VÄK, DÄK och GEK.     LÄS MER HÄR!

MEDLEMMAR, viktig info!
Pga oförutsedda händelser görs en tillfällig förändring av arbetsuppgifterna mellan våra sekreterare. Avels- och utställningsärenden skickas från och med nu till Inger Fransson, sekreterare@vasteraskattklubb.se
Övriga kontaktuppgifter finns här!

DIPLOMERINGSUTBILDNING. VRK planerar att tillsammans med MSK (MellanSvenska Kattklubben) genomföra en diplomeringsutbildning under 2018. Hur ser intresset ut bland våra medlemmar? Anmäl ditt intresse till Ulrika ordforande@vasteraskattklubb.se snarast! 

Utställning 2019
Arbete på gång med klubbens nästa internationella utställning den 18 - 19  maj 2019. LÄS MER HÄR!

MEDLEMMAR! Ni glömmer väl inte att meddela klubben när ni byter mailadress? Vid medlemsutskick per mail är det ett antal adresser som inte fungerar. Då missar ni klubbinfo ...

Håll dig informerad om vad som händer inom ditt förbund SVERAK Cirkulärutskick

Västerås Kattklubbs lokala huvudsponsorer för 2017

Klubben samarbetar med   

ZOOBolaget erbjuder
VRK-medlemmar 10% rabatt

Håll dig uppdaterad på SVERAKS hemsida

Det internationella världsförbundet för katt där SVERAK ingår

Royal Canin har sedan 2003 samarbetat med SVERAK genom diverse olika samarrangemang. Inte minst genom utställningar