Du glömmer väl inte att betala in din medlemsavgift för 2019
Kallelse till Västerås Kattklubbs årsmöte 2019
Från avslutningen på diplomeringskursen som arrangerades av MSK och VRK gemensamt

Samarbete när det är som bäst! VRK och MSK arrangerade under hösten en gemensam diplomeringskurs för nya uppfödare och medlemmar som ännu inte har haft någon kull, men som ville lära sig mer om avel och uppfödning. 
Bilder och litet reportage HÄR!

DAGS IGEN DEN 18 - 19 MAJ 2019

Arbete på gång med klubbens nästa internationella utställning. LÄS MER!

BÄR VÅR PIN MED KLUBBLOGGA

Visa att du är medlem i Västerås Kattklubb! Såhär gör du för att få din pin! LÄS MER!

DU SOM VILL KÖPA RASKATT!

SVERAKs annonssida finns endast raskatter med certifierad SVERAK-stamtavla. LÄS MER!

MEDLEMMAR! Ni glömmer väl inte att meddela klubben när ni byter mailadress? Vid medlemsutskick per mail är det ett antal adresser som inte fungerar. Då missar ni klubbinfo ...

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Västerås Kattklubbs lokala huvudsponsorer för 2018

Klubben samarbetar med   

ZOOBolaget erbjuder
VRK-medlemmar 10% rabatt

H U V U D S A M A R B E T S P A R T N E R S 

Royal Canin har sedan 2003 samarbetat med SVERAK genom diverse olika samarrangemang. Inte minst genom utställningar

Håll dig uppdaterad på SVERAKS hemsida

Det internationella världsförbundet för katt där SVERAK ingår